Werkwijze

Werkwijze 

Een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind vereist stimulans en ruimte voor zelfontwikkeling. Vanuit mijn deskundigheid als kindercoach en kinder-ergotherapeut wil ik u en betrokken opvoeders hierin ondersteunen. Ik geef u inzicht in methodisch verkregen perspectieven waarmee u vanuit nieuwe en vaak verrassende invalshoeken naar uw kind kunt kijken ('Met Andere Ogen'). Om de gestelde doelen te bereiken adviseer ik u over hoe u uw kind de hierbij passende stimulans en ondersteuning kunt bieden. 

In mijn begeleiding werk ik onder andere vanuit systemisch perspectief. Hierbij is mijn uitgangspunt dat een probleem of psychische klacht nooit op zichzelf staat. De context waarin een kind opgroeit – zoals het familiesysteem – altijd een rol speelt en van invloed is op het welzijn. 

In een voor kind en ouders veilig klimaat kom ik met de methodieken waarmee ik werk snel tot de kern. De inzichten die hieruit voortkomen bieden vaak al concrete handvatten voor de coaching. Nieuwe zienswijzen en gewenst gedrag worden door bijvoorbeeld rollenspellen met het kind geoefend. In het eindgesprek geef ik u voor uw kind adviezen mee om resultaten eigen te maken en te bestendigen.  


Marcia Bijleveld

Kindercoaching

'Met Andere Ogen'

info@kindercoaching-metandereogen.nl