Tarieven

Begeleidingstraject kinderen

  • Telefonisch kennismakingsgesprek met ouder(s) | ½ uur | gratis
  • Intakegesprek met ouder(s) | 1 à 1,5 uur | € 70,
  • Coachingssessies met kinderen | 1 à 1,5 uur | per sessie | € 70,-
  • Coachingssessies met ouder(s) | 1 à 1,5 uur) | per sessie | € 70,-
  • Voortgangs- of evaluatiegesprek met ouder(s) | 1 à 1,5 uur | € 70,-

 

Consulten ouder(s)

  • Consulten voor ouder(s) die een hulpvraag hebben betreffende de dynamiek met hun (ex-)partner, kind en/of gezin | per uur | € 70,-


Alle prijzen zijn inclusief BTW.
In de tarieven zijn alle kosten voor voorbereiding, uitwerking en gebruik van materialen verwerkt.

Facturen

Na elke coachingssessie ontvangt u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Doorverwijzing en vergoeding

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig


Annuleren

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kunt u deze kosteloos afzeggen. Later of niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht (zie ook algemene voorwaarden).

Marcia Bijleveld

Kindercoaching

'Met Andere Ogen'

info@kindercoaching-metandereogen.nl