Over mij


Over mij 

Ik ben Marcia Bijleveld, moeder van twee inmiddels volwassen kinderen. Als moeder weet ik dat kinderen opvoeden veel vreugde en voldoening brengt maar ook veel vraagt. 


Het is mijn grote passie ouders met een begeleidingsvraag op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van hun kind te ondersteunen. Dit doe ik met veel plezier vanuit ervaring, deskundigheid en met grote betrokkenheid. Ouders beschrijven mijn stijl van begeleiden als enthousiast, ervaren, deskundig en integer. 

Professionele achtergrond

Ik ben afgestudeerd als ergotherapeut. Hierna heb ik mij verder gespecialiseerd tot kinder-ergotherapeut voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Hiervoor heb ik aanvullende opleidingen op het gebied van sensomotorische integratie, neuro-development-treatment en speltherapie gevolgd. 


Voor een gezonde  sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind is een goede hechting in het gezin van essentieel belang. Hierdoor ervaart het kind de nodige basisveiligheid om zich exploratief te kunnen ontwikkelen. Middels de postdoctorale cursus ‘hechtingsproblematiek bij jonge kinderen’ aan de VU heb ik me hier verder in kunnen bekwamen. Tevens heb ik de cursus voor gedragswetenschappers ‘Theraplay, hechtings-ondersteunende spelbegeleiding’ gevolgd.


Als kinder-ergotherapeut heb ik ruim dertig jaar met veel enthousiasme en plezier kinderen behandeld en begeleid en hun ouders ondersteuning geboden. 

In de loop der jaren viel me op dat in het hedendaagse leven steeds meer ouders vastlopen op vragen rondom ontwikkeling, sociaal-emotioneel gedrag en prestaties van hun kind. De praktijk wijst uit dat hierdoor veel kinderen onnodig in het behandelcircuit terecht komen. Gerichte en eerdere interventie door kindercoaching kunnen dit voorkomen. 
 
Mede door dit inzicht kwam mijn interesse en focus steeds meer te liggen bij het coachen van kinderen en hun ouders. Tegenwoordig houd ik me nog uitsluitend hiermee bezig. 
Mijn kennis en vaardigheden op het gebied van kindercoaching heb ik verder verruimd door de studie 'kindercoach' bij Sonnevelt Opleidingen en 'kindercoach / systemisch werken' bij de UNLP. 
Marcia Bijleveld

Kindercoaching

'Met Andere Ogen'

info@kindercoaching-metandereogen.nl