Over 
Kindercoaching

Kindercoaching 'Met Andere Ogen' is gevestigd in Laren en richt zich op hulpvragen van ouders in Gooi en Eemland. De sessies vinden in overleg met u plaats bij mij thuis, op school of bij u thuis. 


Wat doe ik als kindercoach?

Als kindercoach bied ik hulp aan kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders als er een hulpvraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. De hulp die ik bied is praktisch, laagdrempelig, op maat en kortdurend. Als uw kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan ik als kindercoach samen met u en eventueel de leerkracht ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens. Hierbij richt ik mijn focus op de kwaliteiten en kracht van het kind zelf. Hierdoor komt uw kind lekkerder in z'n vel te zitten en steviger in z'n schoenen te staan, zodat het samen met u als ouder weer verder kan zonder hulp van buitenaf. 


Wanneer naar de Kindercoach?

U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind al langere tijd niet lekker in z'n vel zit of als u zich zorgen maakt over zijn of haar gedrag. Ook kan ik ondersteuning bieden als uw kind in een moeilijke situatie zit door bijvoorbeeld een scheiding of verlies van een dierbare. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van vaak voorkomende hulpvragen:

 • Faalangst of angst
 • Concentratieproblemen
 • Boosheid, opstandigheid, frustratie of woedeaanvallen
 • Verdriet of veel piekeren
 • Moeite met emoties uiten
 • Onzekerheid, verlegenheid of perfectionisme
 • Moeite met (in-)slapen
 • Buikpijn of hoofdpijn zonder lichamelijke oorzaak
 • Pestgedrag of gepest worden
 • Na de scheiding van ouders
 • Na het overlijden van een dierbare


Veel van deze problemen horen bij het opgroeien, toch kunnen zij uw kind flink in de weg staan. 


Wat doe ik als kindercoach niet?

Als kindercoach geef ik geen therapie en voer ik geen diagnostisch onderzoek uit, zoals een intelligentieonderzoek of een onderzoek naar ADHD of autisme. Hiervoor moet u naar een kinderpsycholoog of orthopedagoog. Kindercoaching is voor hulpvragen die nog passen binnen de normale ontwikkeling van een kind. Heeft uw kind een afwijkende ontwikkeling of problemen op meerdere gebieden die hem of haar erg belemmeren (zowel thuis als op school), dan is hulp van een kinderpsycholoog of orthopedagoog wellicht meer passend. Ik adviseer u hierover en u kunt in dit geval met uw huisarts overleggen wat het beste past bij uw hulpvraag en situatie.  

Marcia Bijleveld

Kindercoaching

'Met Andere Ogen'

info@kindercoaching-metandereogen.nl