Het

Coachingstraject

Het coachingstraject bestaat uit ongeveer zeven sessies met onderstaande inhoud: 


Informatie  

Heeft u belangstelling voor een ‘Met Andere Ogen’-coaching van uw kind, kunt u via email (info@kindercoaching-metandereogen.nl) of telefonisch (06-41908670) contact met me zoeken. Samen met u maak ik dan een afspraak voor een vrijblijvend telefonisch gesprek op een voor u gelegen tijdstip. 


Intake 

Heeft u besloten uw kind door mij te laten coachen ga ik alle voor de coaching belangrijke informatie verzamelen. Ik laat u als ouder het door mij aan u toegezonden intakeformulier invullen dat ik vervolgens persoonlijk met u bespreek wat betreft volledigheid en achtergronden. Heel belangrijk hierbij is met u af te stemmen wat uw hulpvraag is en wat u met de coaching wilt bereiken. 


Observatie / onderzoek

In twee à drie één-op-één sessies met uw kind observeer en onderzoek ik vervolgens methodisch welke problemen uw kind zelf ervaart en wat het hierin anders zou willen. Hierbij is van belang dat de wensen en verlangens van het kind met die van u als ouder(s) overeenstemmen. De mogelijkheid bestaat dat ik u daarom vraag met mij in een aparte sessie die afstemming te zoeken. 


Coaching 

De in de onderzoeksfase verkregen informatie vertaal ik naar bereikbare doelen voor uw kind.  In nog eens ongeveer drie  één-op-één sessies met uw kind laat ik uw kind zijn ware behoeftes en verlangens ervaren en biedt ik handvatten en training om de gestelde doelen waar te maken.   


Advies 

In deze fase van de coaching bespreek ik met u hoe de coaching verlopen is, wat de verkregen inzichten en de bereikte resultaten zijn. Ik adviseer u langs welke weg u deze kunt bestendigen en zo mogelijk nog verbeteren. Hierbij komt  het gedrag van uw kind aan bod en geef ik u ook inzichten en adviezen betreffende uw positie in het gezin en uw handelen als ouder en opvoeder.  


Nazorg 

Mocht u als ouder/verzorger na verloop van tijd toch nog onbeantwoorde vragen hebben, is er iets niet (meer) helemaal duidelijk, bent u onzeker of het allemaal wel de goede kant opgaat of zijn er ontwikkelingen/gebeurtenissen die het nodig maken e.e.a. bij te sturen? Bel mij. Ik kom graag nog een keer langs om er nog eens bij stil te staan.

Marcia Bijleveld

Kindercoaching

'Met Andere Ogen'

info@kindercoaching-metandereogen.nl