Marcia Bijleveld

Kindercoaching

'Met Andere Ogen'


 "If you change the way you look at things,
the things you look at change "In ieders leven komen moeilijkheden voor, ook bij kinderen. Vaak zijn kinderen goed in staat dit zelf of samen met hun ouders op te lossen, maar soms lukt dit niet alleen en kunnen kind en ouders extra ondersteuning gebruiken.                             

'Met Andere Ogen' coacht kinderen van 0 tot 12 jaar die problemen in hun ontwikkeling ervaren en hun ouders.
   
Mijn doel als kindercoach is het kind methodisch en spelenderwijs zijn ware ‘Ik’ en kracht te leren ervaren zodat het gezond en gelukkig kan opgroeien.   
Heeft u een vraag over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind?  Heeft u een vraag over de dynamiek in uw gezin? Neem dan gerust contact met me op om kennis te maken. Door samen met u 'Met Andere Ogen' naar uw kind te kijken help ik u graag op weg uw kind de daarbij passende stimulans en ondersteuning te bieden. 

Marcia Bijleveld

Kindercoaching

'Met Andere Ogen'

info@kindercoaching-metandereogen.nl